Aprobata produktu

Nazwa produktu
Jednostka aprobująca
(wybierz z załączonej listy)
Typ aprobaty
(wybierz z załączonej listy)