Aprobări pentru produs

Numele produsului
(Introduceţi numele produsului)
Autoritatea care aprobă
(alegeţi autoritatea care aprobă din lista de mai jos)
Tipuri de aprobare
(alegeţi tipul de aprobare din lista de mai jos)